Terug naar boven

Een design system voor Moneybird

Moneybird — 2019

Een voorbeeld van de Design System-case

Waar gaat het over?

Samen met het team van Moneybird ontwikkelde ik de basis voor een design system, zodat Moneybird haar hoge kwaliteit voor software-ontwikkeling beter kan bewaken.

Gebruikte tools

 • Een hoop digitale en papieren screenshots van de interface van Moneybird 🖼
 • Een hoop snippets aan design-system-voorbeelden 🔵🖨
 • Honderden regels CSS 🖌, HTML ✏ en Ruby 💎
 • Veel pagina’s aan Google Docs 🗃
 • (Heel erg) veel Figma-sheets 🗂
 • Mijn trouwe schetsboekje 📔
 • Stabilo’s 🖊
 • Minstens 1 kop koffie ☕ en 1 Dopper 🥤 aan water per meeting

In samenwerking met

 • 7 developers
 • 2 designers
 • 2 marketeers

1 — Discover

Omdat iedere Moneybirder zijn eigen behoeftes en manier van werken had, interviewden wij het team om een helder beeld te krijgen wat het design system nodig had. Verder onderzochten wij hoe andere bedrijven hun design systems toepassen en deden we een (visual) audit om te bekijken welke richtlijnen wij wilden vastleggen.

Een schets van een Design System-component.

2 — Define

Het is belangrijk dat iedereen het design system gaat omarmen. Daarom stelden we onszelf de volgende vragen:

 • Hoe zorgen we ervoor dat het design system een centraal punt van discussie wordt voor waarheden voor onze design- en coderichtlijnen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen bij kan dragen aan het design system en dat de kwaliteit van de inhoud en de discussie op een hoog niveau blijft?
 • Hoe zorgen we ervoor dat er geen meerdere waarheden ontstaan in het design system of in de andere platformen die Moneybird gebruikt?

3 — Ideate

We waren er via brainstorm-sessies al snel uit dat dat het design system visueel voor iedereen beschikbaar moest zijn. Dat maakt het voor het hele team makkelijker om ermee te werken. Het gaat als een brein dienen voor alles wat visueel en interactief is in de software.

Overzicht welke positie het design system inneemt.
De "single source of truth" van Moneybird voor alle teams.

Een brein heeft hersencellen die constant nieuwe verbindingen leggen. Om hoogstaande kwaliteit van deze verbindingen te bewaken was er een toeziend oog nodig. Hiervoor bedachten wij een governance die duidelijke maakte aan het team hoe het design system werkt en hoe je er aan kan bijdragen.

4 — Prototype & Test

De designers zorgden ervoor dat alle conventies en elementen in Figma kwamen te staan. Figma dient als schetsblok voor de interface van Moneybird. Vervolgens worden de Figma-componenten omgezet in code.

De engineers bouwden meerdere prototypes om ervoor te zorgen dat de code makkelijk inzetbaar was voor de gehele applicatie. Voor elk component schreven wij documentatie over hoe het wel en niet mocht worden gebruikt.

Samen met de designers ontwikkelden zij componenten die hergebruikt konden worden in de applicatie. Deze componenten zorgden voor meer consistentie en minder bugs in de interface.

De hoofdpagina van het Design System.
De hoofdpagina van het design system met de uitgeschreven governance.
Een voorbeeld van een component uit het Design System.
Eén van de pagina's met componenten in het design system.

5 — Launch

Doorgaans het project lanceerden wij aangepaste interfaces onder de Instellingen-sectie van Moneybird. Dit stukje Moneybird wordt niet heel vaak bezocht, waardoor er ruimte was voor experimenten en optimalisaties.

Aan het einde van het project gaven wij een presentatie aan het gehele team. Om discussies over de inhoud en bijdragen van het design system overzichtelijk te houden, maakten wij bijvoorbeeld een Slack-kanaal aan.

Resultaten

Betere communicatie en sneller features bouwen

Discussies in het team gaan nu over hoe een feature moet werken in plaats van welke middelen ervoor nodig zijn.

Behaalde doelstellingen

Het lukte ons om in 12 weken 100% van de bestaande componenten in kaart te brengen in Figma en deze om te zetten in code. We schreven in totaal 4,8% van alle schermen om van Moneybird.

33 componenten and counting

Op het moment dat je dit leest worden er nieuwe componenten toegevoegd, bestaande componenten gewijzigd en geoptimaliseerd. Het design system speelt nu een belangrijke rol in Moneybird consistent te kunnen verbeteren.

Wil je meer weten over dit project?

Stuur mij een berichtje

Hieronder vind je enkele cases van projecten waar ik aan werkte.

Case voor Moneybird's boekhoudcoach

De boekhoudcoach: sneller en makkelijker boekhouden

Moneybird — 2019 Bekijken →
Case voor OVflex voor Connexxion

OVflex: OV-reizen wannneer jij dat wilt

Connexxion — 2018 Bekijken →